Kontakt Bli medlem moderaterna.se Kalender Radio Moderat Nyheter Våra politiker Vår politik
M-logo
VaraModeraterna Vår politik Våra politiker Nyheter Radio Moderat Kalender moderaterna.se Bli medlem Kontakt

 

 

 

Kraft att leda

En mandatperiod är snart förbi och vi går snart in i en ny. I valtider vill man både blicka tillbaka, och blicka framåt för att kunna möta nya utmaningar. Inför valet 2018 lovade vi att ta ansvar. Vi lovade inga storslagna projekt, men vi lovade ett fokusera på våra kärnverksamheter för att skapa en trygg gemensam välfärd. Vi lovade att se till att våra skattepengar användes effektivt och rätt. Vi fokuserade på ökad trygghet, på bostadsbyggande och på att värna vårt starka näringsliv.

Vi vågar påstå att vi har hållit våra löften! Under mandatperioden har långt över hundra nya bostäder byggts. Mark för ytterligare hundratals bostäder är under färdigställande och vi ser vår kommun fortsätta växa. Tomter för byggnation finns i alla våra större orter och vi vill fortsätta ta fram nya. E20 byggs ut och vi kommer få en säkrare väg genom kommunen, vilket också ökar attraktionen för såväl våra befintliga som nya företag, och inte minst för våra invånare.

Ett nytt korttidsboende är på väg att växa upp intill Vårdcentralen. Inom skolan pågår omfattande både ny- och ombyggnationer. Nyligen invigdes Tråvads nya skola och förskola, likaså byggprogrammets nya lokaler på Lagmansgymnasiet. Skolan i Larv byggs om och till, Alléskolans kök och matsal byggs om och inom kort påbörjas tillbyggnad av Kvänums förskola samt ombyggnad av Alléhallen. Dessutom tillkommer planerade ombyggnader av Allé- och Nästegårdsskolan.

Genom aktivt arbete och god service har vi fått ett nytt och större poliskontor till Vara, och vi har därmed säkrat polisstationens framtid. Antalet anställda poliser i vår kommun har under mandatperioden flerdubblats. Införande av kameraövervakning har gett ökad trygghet samt minskad skadegörelse.

Företagen i vår kommun går bra, de anställer mycket personal och de är nöjda med den service de får, så nöjda att vi lyft oss i företagsrankingen och fortsätter hålla stabil och hög placering.

Vi har arbetat för att varje skattekrona skall användas på bästa sätt, och trots de stora investeringar som har gjorts i välfärden, så har vi fortsatt en stark ekonomi. Utöver alla positiva händelser har vi även mötts av utmaningar i spåren av Corona och ett krig i Europa. Vi har ännu inte sett slutet av detta, men genom enorma insatser från all personal och civilsamhället har vi så här långt tagit oss igenom det och har stor tillförsikt inför framtiden. Omvärldens händelser påverkar oss i Vara kommun. Vi ser en utveckling av hög inflation, stigande energipriser och räntehöjningar som drabbar alla hushåll och den enskildes plånbok. I ett sådant läge är det än viktigare att det tas politiskt ansvarsfulla beslut framåt, och det är Moderaterna garanten för.

Sedan jag blev mamma, har livet för mig fått nya perspektiv, speciellt utifrån vilket samhälle jag vill att min dotter ska växa upp i. Det finns inget viktigare än en trygg miljö, där alla kan röra sig fritt, att våga cykla till olika fritidsaktiviteter antingen det är mitt på dagen eller sen kväll. Eller en skola som levererar den bästa utbildningen som rustar nästa generation för att bli viktiga samhällsbärare. Ett större individansvar från föräldrar där vi tillsammans med skolan växeldrar för att se till att våra barn tar tillvara på sin utbildning och får den bästa grunden att stå på. En kommun där vi har lokal polisnärvaro för att motverka kriminalitet och annat busliv. En kommun där vi tar ansvar för varandra och är måna om varandra. En sådan kommun vill jag jobba för och fortsätta utveckla.

Resan mot ett ännu bättre Vara fortsätter och vi vill mer! Det ska vara trivsamt och tryggt att leva och bo i vår kommun. Vi vill fortsätta arbeta för att skapa ännu bättre förutsättningar inom olika områden för dig som lever, verkar, bor eller önskar etablera dig i Vara kommun. Därför söker vi fortsatt förtroende att leda vår fantastiska kommun!

Mer information om våra politiska förslag skickas inom kort ut till alla hushåll tillsammans med valsedlar. Du är självklart också alltid välkommen att ta kontakt med oss.

Gabriela Bosnjakovic (M)
Kommunstyrelsens ordförande

 

 

 

Gabriela Bosnjakovic

 

M-logo

 

 

 

 

Följ oss

facebook instagram twitter YouTuber

 

 

Copyright © 2022, Varaslättens Moderata förening,

Moderaterna i Vara, Box 46, 534 21 VARA, e-post: info(at)varamoderaterna.se